Κοιλιοπλαστική  

 

Η διόρθωση της χαλάρωσης του δέρματος καθώς και ραγάδων μετά από εγκυμοσύνη ή απώλεια βάρους στην κοιλιακή χώρα επιτυγχάνεται με την κοιλιοπλαστική.

  Η χαλάρωση αυτή μπορεί να οφείλεται σε μεγάλη και απότομη αυξομείωση σωματικού βάρους, σε πολλαπλές εγκυμοσύνες, μετεγχειρητική χαλάρωση των κοιλιακών μυών, απότοκη τραύματος κλπ.

  Η επέμβαση γίνεται χωρίς απαραίτητα την εφαρμογή γενικής αναισθησίας, με τοπική αναισθησία σε συνδυασμό με ραχιαία αναισθησία. Κατά την επέμβαση αφαιρείται η περίσσια δέρματος και ο ομφαλός τοποθετείται στη κατάλληλη θέση. Η τομή γίνεται στο κατώτερο ύψος της κοιλιακής χώρας στο εφήβαιο.

Υπάρχουν δυο ειδών κοιλιοπλαστικής η κανονική και η mini κοιλιοπλαστική.

  Η διαφορά τους είναι ότι στη δεύτερη διατηρείται ο ομφαλός και αφαιρείται η περίσσεια του δέρματος στο υπογάστριο. Ενώ στη κανονική ο ομφαλός κόβεται και διατηρείται στο μίσχο του και επανατοποθετείται στην καινούργια του θέση. Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία και απαιτεί παραμονή στο νοσοκομείο για μία ημέρα.

Με σωστό σχεδιασμό η τεχνική αυτή έχει άριστα αποτελέσματα.