Ρινοπλαστική  

 

Η επέμβαση της ρινολαστικής διενεργείται κυρίως για αισθητικούς λόγους, διόρθωση εκ γενετής ανωμαλιών, μετατραυματικές δυσμορφίες καθώς και για την καλύτερη λειτουργία της αναπνοής, αποκατάστωντας το ρινικο διαφράγμα ή την έσω ρινική βαλβίδα.

  Οι αισθητικοί στόχοι της επέμβασης διαμορφώνονται από τα αιτήματα, την ανατομία, τη δυσμορφία που παρουσιάζει ο ασθενής καθώς και τις συστάσεις του χειρουργού.

Δεν θα πρέπει να θυσιάζουμε τη λειτουργικότητα της ρινός για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

  Απεικόνιση και επεξεργασία των εικόνων σε υπολογιστή μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή να καταλάβει το αποτέλεσμα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι το ίδιο.
 
  Δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε τη μύτη ως μονάδα αλλά πρέπει να τη βλέπουμε σε συνδυασμό με το υπόλοιπο πρόσωπο για να υπάρχει αρμονία.