Ανόρθωση Μηρών  

 

Η εσωτερική επιφάνεια των μηρών έχει την τάση να χαλαρώνει με το πέρασμα της ηλικίας ή μετά από τη μεγάλη απώλεια σωματικού βάρους. Ο συνδυασμός της εναπόθεσης λίπους με τη χαλάρωση δημιουργούν μία συνεχόμενη επιφάνεια τριβής ανάμεσα από τα πόδια που προκαλεί σοβαρή ενόχληση κατά το περπάτημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο συνδυασμός της λιποαναρρόφησης σε συνδυασμό με την επέμβαση ανόρθωσης των μηρών προσφέρει μία πιο νεανική εμφάνιση της περιοχής επιλύοντας ταυτόχρονα το πρόβλημα της τοπικής τριβής του δέρματος.

Χειρουργική τεχνική

  Η ανόρθωση των μηρών γίνεται με μία τομή δίκην κεφαλαίου Τ, που ξεκινάει από την αρχή της εσωτερικής επιφάνειας του μηρού δίπλα στη βουβωνική χώρα. Πολλοί ασθενείς θέλουν ουσιαστικά να αποφύγουν τη μακριά κάθετη ουλή και να πετύχουν την ανόρθωση αποκλειστικά με την οριζόντια τομή, που κρύβεται μέσα στις μηροβουβωνικές πτυχές, στις περισσότερες όμως περιπτώσεις η ανόρθωση αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί σε λίγες μόνο περιπτώσεις , ενώ επιπρόσθετα όλες οι επεμβάσεις συνδυάζονται και με λιποαναρρόφηση. Η πρώιμη κινητοποίηση είναι πολύ σημαντική για την αποφυγή επιπλοκών. Οι παροχετεύεις που τοποθετούνται αφαιρούνται μετά από δύο ημέρες, ταυτόχρονα με την έξοδο του ασθενή από την κλινική. Ένα πιεστικό ένδυμα εφαρμόζεται σταθερά για 4-6 εβδομάδες, ειδικά στην περίπτωση που έχει εφαρμοστεί τοπικά λιποαναρρόφηση.