Αιδιοπλαστική - Κολποπλαστική  

 

Με τον όρο αιδιοπλαστική εννοούμε την σμίκρηνση ή την αύξηση των μικρών χειλαίων του αιδιού. Τα μεγάλα χείλη μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα κατά την άθληση, στην υγειινή και στην σεξουαλική επαφή. Αυτό είναι τότε δεν είναι μόνο πρακτικό, αλλά και την αισθητική.

Στο επίκεντρο βρίσκεται όχι μόνο το λειτουργικό κομμάτι αλλά και το αισθητικό.